Thinkbrig.

Artist. Designer.

Art pieces

Ngā tukutuku o te kāinga

9 pieces: Acrylic on canvas 1600 x 600mm

Background of Ngā tukutuku o te kāinga

Pūmau

Inoi

Rīpenetātanga

Muru

Kauanuanu

Aroha

Ngākau aroha

Whakamahi

Pārekareka

 

Whakapono & Pai

Whānau

Teka 2 Tika

Wehenga o te tau